Inclusie is een recht, geen plicht!

Het M-decreet is een onderwerp dat vaak op het nieuws aan bod komt. De bedoeling is om zoveel mogelijk leerlingen het "gewone onderwijs" te laten volgen. De "gewone" scholen zijn verplicht om deze decreet te volgen.
Toen ik voor het eerst over dit decreet hoorde, dacht ik dat een nieuw tijdperk was aangekomen. Ik was super enthousiast omdat scholen verplicht zijn om leerlingen in te schrijven leerlingen en niet meer kunnen weigeren. 
Wat wel het geval was bij mijn eerste inschrijving in het gewone onderwijs. (1998) Later mocht ik er les volgen, maar het was eerder in de zin van: "Jij wou hier les volgen dus moet jij je plan maar trekken. Wij staan niet in voor je." Niet elke leerkracht was zo hoor, maar grotendeels wel.
Anderzijds baat het decreet me toch wel zorgen. Wat met de "zwakkere" leerlingen? Want er bestaat ook nog zoiets als het behalen van eindtermen. Ik hoop dat zij niet onder druk zullen staan en dat hun zelfvertrouwen onveranderd blijven. Want eens in het reguliere onderwijs zullen nadrukken anders liggen.
Daarnaast vergeten we ook het personeel in het buitengewoon onderwijs. Een team van ervaren krachten die door het vuur zouden gaan voor hun leerlingen. Waar moeten zij heen nu zij het aantal leerlingen zien dalen?
Als men recht heeft om zich b.v. in een Freinetschool, Steinerschool, Katholieke school, Gemeenschapsonderwijs enz. in te schrijven, dan vind ik dat het ook moet kunnen in het buitengewoon onderwijs. Men verplicht toch ook niet elke leerling een bepaalde studierichting in het hogere onderwijs/universiteit te volgen. Die studenten zullen van hun tak maken mijn gedacht!
Op 1 september 2015 gaat dit project van start. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Het begin zal moeilijk zijn. Dat is een feit!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...